Βεβαιώσεις φοίτησης

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, μπορείτε να παραλαμβάνετε τις  βεβαιώσεις φοίτησης των νηπίων για την εγγραφή τους στο δημοτικό